Inschrijvingen
Schoolstraat 20
9255 Buggenhout
Tel 052/33.30.40
Fax 052/33.62.73
e-mail: vbs.buggenhout@vincentrum.be
Capaciteitsbepaling
 • Kleuter: 190
 • Lager: 280
 • Briel: 23
Hulp en studiebegeleiding
Hiervoor werkt de school nauw samen met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding.
Medisch toezicht
De scholieren worden medisch onderzocht in de eerste en tweede kleuterklas en in het eerste, derde en vijfde leerjaar.
Er valt heel wat te bewegen
 • Durf en fantasie, uitdaging en behendigheid komen aan bod. Op onze speelplaatsen willen wij zinvolle speelkansen geven, creatieve ontspanning, sport- en spelbeleving.
 • Dagelijks bewegen kleuterjuf en kleuters op muziek, in spel en dans.
 • Wekelijks 2 kleutergymlessen in de gymklas.
 • Watergewenning voor derde kleuterklassers.
 • Wekelijkse gymles en zwembeurt voor onze scholieren.
 • Jaarlijkse sportdag vanaf de tweede kleuterklas.
 • Sportactiviteiten onder begeleiding van ervaren monitoren in samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport.
 • Schaatsen voor derde, vierde en vijfde klas.

Er valt heel wat te beleven
 • Veel leuke dingen zijn er te beleven. De moeite waard om het veilige nest van mama en papa even te verlaten. Kinderen mogen hier houvast, steun, hoop en hulp ervaren van leerkrachten en opvoeders die werken vanuit hun evangelische bewogenheid.
 • Openklas eind mei.
 • Maandelijks klassikaal bibliotheekbezoek vanaf de tweede kleuterklas.
 • Jaarlijkse toneelvoorstelling aangepast aan de leeftijdsgroep.
 • Natuurbeleving doorheen het jaar: het bos, de boomgaard, …
 • Schoolreis in juni.
 • 2-jaarlijkse openluchtklassen vanaf tweede leerjaar.
Er valt heel wat te vertellen
 • Informele babbels tussen ouders en (kleuter)onderwijzer zijn zeer belangrijk en kunnen steeds voor of na de lesuren.
 • Open-poort op 31 augustus voor een eerste kennismaking met de nieuwe juf voor alle kleuters en eersteklassers.
 • Welkomavond in september voor alle ouders.
 • Instapmomenten voor nieuwe peuters.
 • Individueel oudercontact in februari.
 • Na paasvakantie extra welkomavond voor de nieuwe peuters.
 • Via ons ouderraad SOM (Samen Onderwijs Maken).
 • Wekelijks aanspreekmoment voor CLB-medewerker op school.
Er valt heel wat te leren
 • Aan ieder kind worden optimale ontplooiingskansen geboden met eigentijdse middelen.
 • Een leren dat hoofd, hart en handen bereikt.
 • Ervaringsgericht, levensecht, het “totale kind” beroerend.
 • Ondersteuning van klastitularis door zorgcoördinator en ambulante leerkrachten.
 • Takenuur en hoekenwerk om op eigen tempo, op eigen niveau de leerstof onder de knie te krijgen.
 • Degelijke begeleiding naar leren studeren vanaf de eerste klas.
Jarigen
 • Elke jarige wordt in de klas in het zonnetje gezet en gevierd.
 • De jarige mag de juf of meester en de vriendjes trakteren met een versnapering die samen in de klas wordt opgegeten (stuk fruit, cake...)
 • Je moet het zelf leuk vinden om te delen met de klasgenootjes.
 • Snoep of geschenkjes zijn uit den boze; enkel het gebaar telt.
Uitstappen
 • De kleuters gaan minstens één keer per jaar naar een theatervoorstelling, aangepast aan de leeftijdsgroep.
 • Natuurbeleving doorheen het jaar : bos, boomgaard, bakker, … kortom exploratietochten die kaderen binnen uitgewerkte belangstellingspunten.
 • In juni wordt een schoolreis gepland, aangepast aan de leeftijdsgroep.
Eten en drinken
 • Tijdens de ochtendspeeltijd kunnen de kleuters een meegebracht tussendoortje verbruiken (geen snoep). 
 • In de klas wordt melk en water aangeboden. Op woensdag ook chocomelk.
 • In de lagere school is er tijdens de ochtendspeeltijd mogelijkheid om chocomelk te drinken.
 • Tijdens de middagpauze kunnen de meegebrachte boterhammen of een warme maaltijd gebruikt worden in de eetzaal. Hierbij kan water, melk, chocomelk of soep worden gedronken.
Voor- en naschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang vanaf 6.45 uur tot 18.15 uur in:
 
IBO “Mallejan”
Platteput 16
Buggenhout
 
De kinderen worden begeleid naar en van het opvanglokaal ( ’s avonds met bus ).
Onze school streeft naar een open samenwerking met...
 • Ouders, leerkrachten, directie en CLB-team
 • Maandelijkse infoblaadje en schoolkalender.
 • Bij allerlei festiviteiten op school, waar ouders en leerkrachten “samen school” maken.
 • Via onze ouderraad SOM (Samen Onderwijs Maken).
 • Heen-en-weer-boekje bij de kleuters voor nuttige en praktische klasinfo.
 • Werkjes, tekeningen en poëzieboekje met liedjes en versjes worden geregeld meegegeven naar huis.
 • Via onze website www.vincentrum.be.
 • Via het zeswekelijkse puntenrapport.
 • Via de schoolagenda.
Lestijden
 • Voormiddag : 8.30 uur – 12.05 uur
 • Namiddag : 13.15 uur – 15.15 uur
 • Woensdag : 8.30 uur – 12.05 uur
 • De poort gaat open om 8 uur en om 13 uur.
 
15 minuten na schooltijd sluit de poort. Kleuters die om 12u15 niet afgehaald zijn wachten in de eetzaal op hun ouders. Kinderen die na schooltijd niet worden opgevangen gaan automatisch mee naar de opvang Mallejan.

Lagere school kinderen die via de Stationsstraat komen kunnen via de fietsplaats naar de speelplaats. ’s Morgens en ’s middags kunnen de kleuters via het wegje naast het zwembad naar school gebracht worden. Ook broers en zussen uit de lagere school kunnen op deze manier de school veilig bereiken. Afhalen kleuters ’s middags is ook langs deze poort.
 
We proberen nu uit om het afhalen om halfvier langs de Schoolstraat en Klaverveld gelijktijdig te laten gebeuren.
We houden de verkeersdrukte in de Schoolstraat in de gaten en indien er geen overrompeling komt kan dit blijven.
Op die manier worden de geparkeerde auto’s verspreid aan voor- en achterzijde van de school.
We willen de Schoolstraat veiliger, minder druk maken, voor de leerlingen van de lagere school.
En voor je het weet zitten ook jullie kleuters in de lagere school.
 
Dank om mee te werken aan een veilige schoolomgeving.

 

Hebt u een vraag, contacteer ons dan gerust!

 

 

 © 2016 Sint-Vincentius basisschool - Designed by Wester-link